Operasjoner - Araca Energy ASA

Araca Energy ASA eier flere olje- og gassreserver i Timan-Pejora-regionen, i tillegg til letelisenser i det Kaspiske Hav, Dagestan.

OOO Geotechnologia (GT) er et 100% eid datterselskap av Araca Energy ASA. Ressursene og letelisenser eies gjennom GT og Timan Oil & Gas plc i London, UK.

Med tre produksjonslisenser ligger oljeproduksjonen på 700 fat olje per dag. Geologisk sett ligger ressursene til datterselskapet GT i hydrokarbon bassenget Timan-Pechora hvor det er gjort mer enn 80 funn av olje og gass.

Timan-Pechora:

I 2015 anskaffet Araca Energy et eierskap på 27.5 prosent av Timian, med potensiale til å øke til 63.4 prosent.

Timan-Pejora regionen inkluderer lisensområdene midtre Sedyelskoye og Suskinaelskoye som består av gassfelt i produksjon. I tillegg kommer feltene West Ukhtinskoye and Nichnechutinskoy. Lisensene er gyldige til 2024, men mulighet for forlengelse.

Området har godt utviklet infrastruktur med oljeledninger eid av Trasneft krysser oljefeltene, i tillegg krysser også gassledninger omrdået. Ukhta togstasjon er 20 kilometer unna området og lokale veier er tilknyttet større motorveier. Strøm, vann, og tjenester for driften blir levert fra byen Ukhta.

Midtre Sedyelskoye og Suskinaelskoye:

Gassproduksjonen i midtre Sedyelskoye består av fire brønner som er 700 meter dype. De første on-shore gassfeltene begynte produksjon i 2010. Det moderne anlegget har en daglig produksjonskapasitet på 750,000 m3 (4500 bboe). Den produserte gassen selges direkte til Gazprom.

I tillegg til gassfelt som allerede er oppdaget i midtre Sedyelskoye (2007) og Suskinaelskoye (2010) har førstnevnte område et stort potensiale for at det oppdages nye felt. Utforsking av disse områdene kommer til å skje i nær fremtid.

Lisensen som ligger i (The West Ukhtinskoye) ligger mellom det berømte oljefeltet (Yarega heavy oil) og (Chibyu light oil field). Lisensen (The West Ukhtinskoye) inneholder tung olje og potensialet for produksjonen ligger på 10,5 millioner fat olje (MMBoe).

Det Kaspiske Hav:

Araca Energy eier gjennom Timian letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan.

7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe. Sulak-feltet er foreløpig i letefasen hvor seismiske undersøkelser og prøveboring gjennomføres. Lisensen i Det Kaspiske Hav er gyldig i 25 år.