Om Araca - Araca Energy ASA

Araca Energy ASA ble grunnlagt som et LLC-selskap (limited liability company) i 2006 under navnet Aladdin Oil & Gas Company AS. Selskapet ble omregistrert til et aksjeselskap i 2015 som en del av en omorganisering.

Den 7. juni 2006 ble ARACA ble notert på OTC-listen under ticker AOGC. Den 8. januar 2015 ble tickeren endret til ARACA (ISIN NO0010318405) for å reflektere det nye navnet.

Det strategiske målet for selskapet er tilegnelse og utvinning av olje- og gass-ressurser hovedsakelig i Russland og CIS-regionen.

Pr. 1. september 2015 består selskapets aksjekapital av 1.479.145.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,25 tilsvarende NOK 376.636.452 og NOK 1.028.369.290,50 i overkurs. ARACA har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme. Araca har et fremførbart underskudd på USD 50,000,000.

Araca er underlagt Norwegian Public Limited Liability Companies Act (ASAL) og er skattepliktig i Norge.

Datterselskaper:

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timian-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier selskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

I 2015 signerte Araca og Levant en SPA for overtagelse av Levant’s eierskap i Timan betalt med aksjer. Transaksjonen ble godkjent av aksjeeiere ved en EGM. Avtalen er en viktig milepæl i selskapets historie.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Corporate governance-standarder:

ARACA er forpliktet til å opprettholde høye standarder for helse og sikkerhet i forhold til sine operasjonelle ansatte, kontraktører og allmennheten. Vi legger vekt på åpenhet og ansvarlighet i våre relasjoner med forretningsforbindelser og lokalsamfunn vi opererer i, og ha nulltoleranse for korrupsjon. ARACA søker å overholde de høyeste corporate governance-standarder.