Om Araca - Araca Energy ASA

Araca Energy ASA ble grunnlagt som et LLC-selskap (limited liability company) i 2006 under navnet Aladdin Oil & Gas Company AS. Selskapet ble omregistrert til et aksjeselskap i 2015.

Araca er notert på OTC-listen under ticker ARACA (ISIN NO0010318405).

Det strategiske målet for selskapet er tilegnelse og utvinning av olje- og gass-ressurser hovedsakelig i CIS- og MENA regionene.

Pr. 1. september 2015 består selskapets aksjekapital av 1.479.145.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. ARACA har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme.

Araca er underlagt Norwegian Public Limited Liability Companies Act (ASAL) og er skattepliktig i Norge.

Araca arbeider med å utvikle sine produserende og potensielle letelisenser, men vurderer også løpende andre vekstmuligheter primært i CIS- og MENA regionene.

Corporate governance-standarder:

ARACA er forpliktet til å opprettholde høye standarder for helse og sikkerhet i forhold til sine operasjonelle ansatte, kontraktører og allmennheten. Vi legger vekt på åpenhet og ansvarlighet i våre relasjoner med forretningsforbindelser og lokalsamfunn vi opererer i, og ha nulltoleranse for korrupsjon. ARACA søker å overholde de høyeste corporate governance-standarder.