Styreendring

21.02.2017

Atle Karlsvik har fratrådt som styreformann i Araca Energy ASA (“Selskapet”) og er ikke foreslått stilt til gjenvalg av valgkomiteen på kommende ekstra ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen refererer til Allmennaksjeloven §6-6 (1) som angår styremedlemmers tjenestetid og at et styremedlem i utgangspunktet er valgt for to år. Karlsvik ble registrert som styreformann i Selskapet i januar 2015.

Valgkomiteen vil offentliggjøre kandidater til styret i Araca Energy ASA på Selskapets nettsider innen kort tid.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Henrik Wold, Administrerende direktør (konstituert)
Epost: hw@araca.no
Tlf: +47 35 60 00 00