Resultat av ordinær generalforsamling 7. august 2018

08.08.2018

Den 7. august 2018 klokken 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Harald Sætvedt
Administrerende direktør
E-post: hs@araca.no
Tlf. 91 13 72 34