Resultat av ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2017

06.06.2017

Den 6. juni 2017 klokken 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Henrik Wold, Administrerende direktør (konstituert)
Epost: hw@araca.no
Tlf: +47 35 60 00 00