Resultat av ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2018

16.10.2018

Den 16. oktober 2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Harald Sætvedt
Administrerende direktør
E-post: hs@araca.no
Tlf. 91 13 72 34