Oppdatering tilknyttet tidligere annonserte foreslåtte transaksjoner

04.09.2017

Det vises til pressemeldinger datert 27.06.2016, 07.09.2016 og 12.09.2016 vedrørende potensielle transaksjoner med OOO Geopromneft og PJSC Petrarko.

Selskapet må dessverre meddele at det ikke har vært mulig å oppnå endelige avtaler med de to selskapene. Selskapet vil fortsette å forfølge andre vekstmuligheter.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Harald Sætvedt
Administrerende direktør
E-post: hs@araca.no
Tlf. 91 13 72 34