Innkalling til ordinær generalforsamling 7. august 2018

24.07.2018

Styret i Araca Energy ASA besluttet den 11. juli 2018 å kalle inn til en ordinær generalforsamling den 7. august 2018, kl. 11:00, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway.

Agenda er den 24. juli 2018 sendt per post til alle registrerte aksjonærer.

Innkalling til ordinær generalforsamling 7. august 2018 kan lastes ned her

Med henvisning til innkallelsens punkt nr. 6, er styrets rapport og årsregnskapet tilgjengelig og oversendes elektronisk ved henvendelse til selskapet.

Hvis De ønsker å delta på Araca EnergyASAs ordinære generalforsamling den 7. august 2018 kl. 11:00, kan følgende skjema benyttes: Last ned påmeldingsskjemaet

Hvis De ønsker å gi fullmakt i forbindelse med Araca EnergyASAs ordinære generalforsamling den 7. august 2018 kl. 11:00, kan følgende skjema benyttes: Last ned fullmaktsskjemaet

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Harald Sætvedt
Administrerende direktør
E-post: hs@araca.no
Tlf. 91 13 72 34