Ferdigstillelse av forsinket regnskap

27.03.2018

Araca Energy ASA ("Selskapet") har hatt en betydelig forsinkelse i rapporteringen av regnskapet for 2016. Selskapet er nå i ferd med å ferdigstille revisjonen av de konsoliderte regnskapene.

Situasjonen har oppstått som følge av vanskeligheter med å fremskaffe tallgrunnlag fra et av Selskapets datterselskap. Selskapets ledelse og styre har lagt ned et ikke ubetydelig arbeid for å løse de problemene som har oppstått. På grunn av forsinkelsen har Selskapet mottatt et varsel fra Brønnøysundregistrene. Selskapet er nå i ferd med å ferdigstille revisjonen av de konsoliderte regnskapene og forventer at innkalling til Ordinær Generalforsamling vil sendes ut rett etter påske.

I løpet av det siste året har Selskapet brukt betydelige ressurser på å forbedre den underliggende driften i sine datterselskap og tilknyttede selskap. En rekke tiltak er gjennomført for å øke den fundamentale verdien i Selskapet. Etter den Ordinære Generalforsamlingen vil aksjonærene gis en detaljert oppdatering av Selskapets utvikling og status.

Alle spørsmål kan rettes til selskapet ved:

Harald Sætvedt
Administrerende direktør
E-post: hs@araca.no
Tlf. 91 13 72 34