Emisjon i forbindelse med gjennomføring av fusjon med russisk olje- og gasselskap

07.09.2016

Araca Energy ASA slår seg sammen med det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko for listing på Oslo Børs.

I juni iår annonserte Araca Energy ASA at det hadde signert ”Heads of Terms” med selskapet PJSC Petrarko, under Aracas heleide datterselskap Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Limited.

I forbindelse med transaksjonen vil det bli hentet inn mellom fire og åtte millioner kroner i en emisjon, som er garantert av noen av selskapets største aksjonærer. Alle aksjonærer i Araca vil få tilbud om å delta i emisjonen. Aksjonærene i Araca vil opprettholde sine eierandeler i Aladdin Oil & Gas.

- Dette er en gledens dag. Ved å slå oss sammen med Petrarko får Araca tilgang på både verdifulle ressurser og kompetanse, som vil være avgjørende for å utvikle selskapet videre, sier administrerende direktør Henrik Wold i Araca.

Petrarko er kontrollert av en av Russlands rikeste menn, som også er største aksjonær i Sistema, som igjen kontrollerer den store mobiloperatøren MTS.

- Alle aksjonærene vil få muligheten til å delta i emisjonen. Emisjonsprovenyet vil bli brukt til å gjennomføre avtalen med Petrarko, sier Wold.

Om PJSC Petrarko:

PJSC Petrarco er et uavhengig olje- og gasselskap lokalisert i Orenburg-regionen i Russland. Selskapet har syv lisenser, men planlegger å øke dette til 14 i løpet av de neste syv årene. Selskapets prosesspartner er OJSC Gazprom. Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av gass, olje og gasskondensat; behandling og prosessering av hydrokarboner og salg av ferdige produkter.

Om Araca Energy ASA:

Araca Energy ASA er et olje- og gasselskap med hovedkontor i Oslo. Gjennom det heleide datterselskapet OOO Geotechnologia, har Araca spesialisert seg innen petrokjemiske aktiviteter i Russland og nabolandene. Araca har lete- og produksjonslisenser i Timan Pechora-regionen i Nordvest-Russland. Aracas datterselskaper innehar og driver tre lisenser for leting og produksjon. Det første gassfeltet i Ukhta ble satt i produksjon i 2010.

Se følgende dokument for detaljer: Open Offer to the shareholders of Araca Energy ASA of new ordinary shares in Aladdin Oil & Gas (Cyprus) Limited

Oslo, 7. september 2016
Henrik Wold
Administrerende direktør, Araca Energy ASA