Araca vil vurdere oppkjøpsmuligheter

08.10.2018

Araca har vært gjennom en fase med sterkt fokus på operasjonelle og strukturelle forbedringer. Selskapet er nå i en posisjon hvor det også aktivt vil vurdere oppkjøpsmuligheter for å skape vekst. De mest relevante alternativene er olje- og gassfelt på land i en sen utviklingsfase eller i etablert kommersiell produksjon med lave kommitterte investeringer. Araca vil vurdere å eie felt i partnerskap med andre og vil også vurdere relatert olje- og gassvirksomhet hvis dette representerer innvanning for selskapets aksjonærer.

 

 Interesserte parter kan kontakte:

 Harald Sætvedt

CEO

E-mail: hs@araca.no

Tlf: +47 911 37 234