Araca Energy ASA gjør organisasjonsendringer

04.09.2017

Araca Energy ASA har i dag kunngjort endringer i sin ledelsesstruktur for å fortsette utviklingen til et mer robust selskap og for å levere på sin strategi.

"I 2014 initierte konsernsjef og ledelsen prosesser for å modernisere selskapet og for å videreutvikle konsernets strategi. Med de endringene som er annonsert i dag, tar vi de neste skritt for å utvikle selskapet videre mot våre mål for å oppnå vekst ", sier Rashid M. Ibrahim, styreleder i Araca Energy ASA.

Araca Energy ASA kan informere om at Harald Sætvedt har akseptert stillingen som administrerende direktør med umiddelbar tiltredelse. Videre har selskapet etablert en ledelseskomité bestående av Rashid M. Ibrahim, Lloyd Pengilly, Ravi Kuri og Harald Sætvedt. Formålet med den nye komitéen er å evaluere og handle på viktige strategiske beslutninger for selskapet, og vurdere nye potensielle vekstmuligheter.

Harald Sætvedt har 20 års erfaring fra Investment Banking, inkludert Pareto Securities og Clarksons Platou Securities, hovedsakelig innen olje og gass.

Henrik Wold vil fratre rollen som administrerende direktør, og gå over i en rådgivende rolle til styrets leder.

"Vi er takknemlige for Henrik Wolds suksess og innsats som har gjort Araca til en mer fleksibel gruppe. Jeg er glad Wold vil fortsette i selskapet med sin viktige kunnskap", sier Rashid M. Ibrahim, styreleder i Araca Energy ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rashid M. Ibrahim
Styrets leder
E-post: rmi@araca.no
Telefon: +47 35 60 00 00