Nyheter - Araca Energy ASA

 • Styreendring

  21.02.2017

  Atle Karlsvik har fratrådt som styreformann i Araca Energy ASA (“Selskapet”) og er ikke foreslått stilt til gjenvalg av valgkomiteen på kommende ekstra ordinære generalforsamling.

  Valgkomiteen refererer til Allmennaksjeloven §6-6 (1) som angår styremedlemmers tjenestetid og at et styremedlem i utgangspunktet er valgt for to år. Karlsvik ble registrert som styreformann i Selskapet i januar 2015.

 • Araca med nytt oppkjøp

  12.09.2016

  Araca Energy ASA kommer tilbake med nærmere informasjon rundt oppkjøp av det russiske oljeselskapet OOO Geopromneft.

 • Emisjon i forbindelse med gjennomføring av fusjon med russisk olje- og gasselskap

  07.09.2016

  Araca Energy ASA slår seg sammen med det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko for listing på Oslo Børs.

 • Resultat av ordinær generalforsamling 30. juni 2016

  30.06.2016

  Den 30. juni 2016 klokken 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

 • Russisk olje- og gasselskap slår seg sammen med Araca Energy ASA

  27.06.2016

  Det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko ("Petrarko") har signert en avtale om «Heads of Terms» med Araca Energy ASA ("Araca"). Petrarko har dokumenterte P2-reserver på 250 millioner fat og en daglig produksjon på 5.500 BOE.

 • Innkalling til ordinær generalforsamling 30. juni 2016

  16.06.2016

  Styret i Araca Energy ASA besluttet den 13. juni 2016 å kalle inn til en ordinær generalforsamling den 30. juni 2016, kl. 10:00, ved Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Agenda er den 15. juni 2016 sendt per post til alle registrerte aksjonærer.

 • Resultat av ekstraordinær generalforsamling 18. mars 2016

  19.03.2016

  Den 18. mars 2016 klokken 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 18 mars 2016

  01.03.2016

  Styret i Araca Energy ASA har besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling den 18. mars 2016, kl. 10:00, ved Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Agenda vil senest den 3. mars 2016 bli sendt til alle registrerte aksjonærer per post.

 • Foreslåtte endringer i styret

  24.02.2016

  Araca Energy ASA's ("Araca") valgkomité har idag anmodet styret i selskapet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta endringer i selskapets styre, og utvidelse av styret med følgende nye styremedlemmer:

  Olivera Ilincic, som styremedlem
  Abdulkareem Al Mutawa, som styremedlem
  Alain Duvaux, som vara styremedlem

  Al Mutawa og Duvaux representerer den nye aksjonæren MAC SA, et investeringsselskap med betydelige plasseringer innen energisektoren.

 • Resultat av ordinær generalforsamling 30. desember 2015

  30.12.2015

  Den 30. desember 2015 klokken 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

Eldre nyheter