Nyheter - Araca Energy ASA

 • Ferdigstillelse av forsinket regnskap

  27.03.2018

  Araca Energy ASA ("Selskapet") har hatt en betydelig forsinkelse i rapporteringen av regnskapet for 2016. Selskapet er nå i ferd med å ferdigstille revisjonen av de konsoliderte regnskapene.

 • Araca Energy ASA gjør organisasjonsendringer

  04.09.2017

  Araca Energy ASA har i dag kunngjort endringer i sin ledelsesstruktur for å fortsette utviklingen til et mer robust selskap og for å levere på sin strategi.

 • Oppdatering tilknyttet tidligere annonserte foreslåtte transaksjoner

  04.09.2017

  Det vises til pressemeldinger datert 27.06.2016, 07.09.2016 og 12.09.2016 vedrørende potensielle transaksjoner med OOO Geopromneft og PJSC Petrarko.

  Selskapet må dessverre meddele at det ikke har vært mulig å oppnå endelige avtaler med de to selskapene. Selskapet vil fortsette å forfølge andre vekstmuligheter.

 • Resultat av ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2017

  06.06.2017

  Den 6. juni 2017 klokken 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2017

  18.05.2017

  Styret i Araca Energy ASA har besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2017, kl. 14:00, ved Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Agenda er idag, den 18. mai 2017, sendt til alle registrerte aksjonærer per post.

 • Styreendring

  21.02.2017

  Atle Karlsvik har fratrådt som styreformann i Araca Energy ASA (“Selskapet”) og er ikke foreslått stilt til gjenvalg av valgkomiteen på kommende ekstra ordinære generalforsamling.

  Valgkomiteen refererer til Allmennaksjeloven §6-6 (1) som angår styremedlemmers tjenestetid og at et styremedlem i utgangspunktet er valgt for to år. Karlsvik ble registrert som styreformann i Selskapet i januar 2015.

 • Araca med nytt oppkjøp

  12.09.2016

  Araca Energy ASA kommer tilbake med nærmere informasjon rundt oppkjøp av det russiske oljeselskapet OOO Geopromneft.

 • Emisjon i forbindelse med gjennomføring av fusjon med russisk olje- og gasselskap

  07.09.2016

  Araca Energy ASA slår seg sammen med det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko for listing på Oslo Børs.

 • Resultat av ordinær generalforsamling 30. juni 2016

  30.06.2016

  Den 30. juni 2016 klokken 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

  Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

 • Russisk olje- og gasselskap slår seg sammen med Araca Energy ASA

  27.06.2016

  Det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko ("Petrarko") har signert en avtale om «Heads of Terms» med Araca Energy ASA ("Araca"). Petrarko har dokumenterte P2-reserver på 250 millioner fat og en daglig produksjon på 5.500 BOE.

Eldre nyheter