Nøkkelpersoner - Araca Energy ASA

Ledelsen i ARACA

Henrik Wold, Administrerende direktør (konstituert):

Wold har bakgrunn i Business Administration fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere sittet i toppledelsesstillinger innen tekonologi og IT. Siden 2012 har Wold vært engasjert som spesialrådgiver for et Londonbasert investormiljø. Han var involvert i overtakelsen av Araca (daværende Aladdin Oil & Gas Company ASA) tidlig 2014. Han har siden operert som spesialrådgiver i selskapet frem til desember 2014 da ble ansatt som administrerende direktør (konstituert).

Pressebilder

Styret i ARACA

Atle T. Karlsvik, Styrets leder:

Karlsvik er en pensjonert kontreadmiral og marineoffiser med mange års erfaring innen lederskap, sikkerhet, strategisk planlegging og management. Hans ansvarsområder har vært innen strategisk sikkerhetsledelse og beredskapsplanlegging.

Karlsvik jobbet i perioden 2005-2008 innen olje- og gassindustrien for selskapet Beredskapsconsult og var CEO under omstruktureringen av SeaBed Services AS.

Fra 2008 til i dag har han hatt flere lederstillinger hos Access Group AS innen strategisk lederskap for å ekspanderer i internasjonale markeder. Han er i dag CEO i Access Group AS.

Abdulkareem Al-Mutawa, Styremedlem:

Etter fullførte studier innen økonomi og statsvitenskap fra Iowa University og Kuwait University startet han sin karriere for Kuwait Fund for Arab Economi Developement. Kuwait Fund er en statlig aktør i Midtøsten og spiller en sentral rolle i finansiell og teknisk bistand for utviklingsland. Al-Mutawa jobbet som seniorøkonom og rådgiver for generaldirektøren i fondet.

Al-Mutawa jobbet så for egne selskaper i privat sektor i Kuwait og Midtøsten. I tillegg representerte han flere internasjonale flyselskaper, entreprenørselskaper, telecomselskaper og annen teknologisk industri.

Al-Mutava har alltid hatt tette bånd til Kharafi-gruppen hvor han besitter flere sentrale styreverv i selskaper som at Al Mal Investment i Kuwait, MACsa i Tunisia, Kuwait Pipe & Oil Industries i Kuwait, Hail Real Estate Co i Saudi-Arabia, og Al Qebla Al Watya i Kuwait. Han sitter også i styret til Industrial Bank of Kuwait og Falcon Aviation i Sveits.

John R. Shaw, Styremedlem:

Shaw er utdannet statsautorisert revisor i 1975 ved Touche Ross & Co, idag kjent som Deloitte. I 1985 begynte han i Chase Investment Bank Limited. Tidlig i 1995 arbeidet Shaw med en gruppering som kjøpte meglerhuset Seymour Pierce Limited, som igjen ble den største nominerte rådgiveren for London AIM-markedet. I mars 2001 var Shaw med på å grunnlegge CFA Capital Group Plc, et finansielt tjeneste-holdingselskap, som eide både en aksjemegler og en nominert rådgiver. I 2004 forlot han CFA og har siden vært styremedlem i en rekke offentlige og private selskaper.

Kirsti Beate Prestmarken, Styremedlem:

Kirsti Prestmarken er CEO og avdelingsleder for interiørdesign i selskapet By Kaape Interiors (BYKP).

Etter fem års høyere utdannelse i Oslo og New York har hun tilegnet seg bred profesjonell erfaring som interiørdesigner og prosjektleder. Hun har jobbet i ulike prosjekter for to av Norges største interiørdesignselskaper, -Zinc AS & Iark AS. Prestmarken samarbeider med ulike eiendomsforvaltere og har senest ferdigstilt det nye hovedkontoret for Yara Norway på Aker Brygge i samarbeid med Norwegian Property.

Hun har også jobbet for Aftenposten og VG i forbindelse med relokaliseringen til nye lokaler i Akersgata 55, Oslo. Hun har i tillegg jobbet for Bergens Tidene i forbindelse med flyttingen til Bergens største mediabygning - Media City, i 2017.

Kristina Stehling, Styremedlem:

Stehling er administrerende direktør for Crossing Borders Ltd., et konsulentselskap rettet mot telekommunikasjon, fornybar energi, infrastruktur, samt olje og gass i de asiatiske markedene.

Stehling var direktør og lobbyist for Cable and Satellite Industry of Asia (CASBAA) fra 1998 til 2000. Der jobbet hun med å tilrettelegge for etablering av vestlige kringkastingsselskaper i Sørøst-Asia, Kina, Japan og India. I perioden 1993-2000 jobbet hun som lobbyist i Asia for BAA plc, Hughes Satellite Corporation og Hughes Network Systems, samt Lagardere Group og Lurssen Corporation.

I dag jobber hun med strategisk rådgivning for Europeiske selskaper innen fornybar energi i Sørøst-Asia og Kina.

I perioden 1986 til 1994 jobbet hun som seniorprodusent for ABC og NBC News. Hun har bodd og jobbet i USA, Filippinene, Korea og Midtøsten. Hun er utdannet ved University of the Philippines og har en master i tv-journalistikk fra Columbia University i USA. Stehling behersker flere språk og er aktiv medlem av Asia Womens Mentoring Circle, en frivillig organisasjon for entreprenørskap blant kvinner i Asia.

Olivera Ilincic, Styremedlem:

Illincic har hatt flere stillinger innen bank og finanspolitikk i sentralbanken og statsadministrasjonen i Serbia. Hun har også jobbet med konsulenttjenester mot kommersielle aktører i landet.

Fra 2009 har hun jobbet som administrerende direktør i Olints Consulting, basert i Belgrad, Serbia. Hun har jobbet med rådgivning innen management og finansielle tjenester i det britiske markedet. Hun er ansvarlig for all forretningsområder med spesielt fokus på utvikling av kreative løsninger for klienter.

Illincic er lidenskapelig opptatt av godt lederskap og organisasjonsutvikling. Hun er også medlem av styret i Victoria Group, en av Serbias ledende selskaper innen jordbruksindustrien i regionen. Selskapet består av ti bedrifter under felles lederskap.

Rashid M. Ibrahim, Styremedlem:

Ibrahm studerte ved American University i Beirut og fullførte kjemistudiene der i 1975. Ibrahim er britisk statsborger og har bodd og arbeidet i London siden 1992.

Ibrahim startet sin karriere i Saudi-Arabia innen administrasjon og management av entreprenører og leteselskaper. Han jobbet senere for en gruppe selskaper innen generelle kontraktsoppdrag.

I 1992 etablerte han, sammen med Mohamad Ajami, selskapet Levant Group i London. Selskapet er et investeringsselskap rettet mot olje-, gass-, og mineralutvinning i CIS-regionen, Afrika og Midtøsten.