Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (ARACA) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timan-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier datterselskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet startet produksjon i 2010 og produserer i dag ca. 250 BOE/D.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca Energy eier gjennom Timan letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. 7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Siste nytt

06.06.2017 - Resultat av ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2017

Den 6. juni 2017 klokken 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

18.05.2017 - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2017

Styret i Araca Energy ASA har besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2017, kl. 14:00, ved Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

Agenda er idag, den 18. mai 2017, sendt til alle registrerte aksjonærer per post.

21.02.2017 - Styreendring

Atle Karlsvik har fratrådt som styreformann i Araca Energy ASA (“Selskapet”) og er ikke foreslått stilt til gjenvalg av valgkomiteen på kommende ekstra ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen refererer til Allmennaksjeloven §6-6 (1) som angår styremedlemmers tjenestetid og at et styremedlem i utgangspunktet er valgt for to år. Karlsvik ble registrert som styreformann i Selskapet i januar 2015.