Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (ARACA) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timian-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier datterselskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet startet produksjon i 2010 og produserer i dag ca. 250 BOE/D.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca Energy eier gjennom Timian letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. 7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Siste nytt

30.06.2016 - Resultat av ordinær generalforsamling 30. juni 2016

Den 30. juni 2016 klokken 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA i selskapets lokaler, Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

27.06.2016 - Russisk olje- og gasselskap slår seg sammen med Araca Energy ASA

Det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko ("Petrarko") har signert en avtale om «Heads of Terms» med Araca Energy ASA ("Araca"). Petrarko har dokumenterte P2-reserver på 250 millioner fat og en daglig produksjon på 5.500 BOE.

16.06.2016 - Innkalling til ordinær generalforsamling 30. juni 2016

Styret i Araca Energy ASA besluttet den 13. juni 2016 å kalle inn til en ordinær generalforsamling den 30. juni 2016, kl. 10:00, ved Bryggegaten 14, 0250 Oslo.

Agenda er den 15. juni 2016 sendt per post til alle registrerte aksjonærer.