Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (ARACA) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timan-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier datterselskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet startet produksjon i 2010 og produserer i dag ca. 250 BOE/D.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca Energy eier gjennom Timan letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. 7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Siste nytt

08.08.2018 - Resultat av ordinær generalforsamling 7. august 2018

Den 7. august 2018 klokken 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Araca Energy ASA, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

24.07.2018 - Innkalling til ordinær generalforsamling 7. august 2018

Styret i Araca Energy ASA besluttet den 11. juli 2018 å kalle inn til en ordinær generalforsamling den 7. august 2018, kl. 11:00, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway.

Agenda er den 24. juli 2018 sendt per post til alle registrerte aksjonærer.

27.03.2018 - Ferdigstillelse av forsinket regnskap

Araca Energy ASA ("Selskapet") har hatt en betydelig forsinkelse i rapporteringen av regnskapet for 2016. Selskapet er nå i ferd med å ferdigstille revisjonen av de konsoliderte regnskapene.