Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (ARACA) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timan-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier datterselskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet startet produksjon i 2010 og produserer i dag ca. 250 BOE/D.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca Energy eier gjennom Timan letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. 7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Siste nytt

27.03.2018 - Ferdigstillelse av forsinket regnskap

Araca Energy ASA ("Selskapet") har hatt en betydelig forsinkelse i rapporteringen av regnskapet for 2016. Selskapet er nå i ferd med å ferdigstille revisjonen av de konsoliderte regnskapene.

04.09.2017 - Araca Energy ASA gjør organisasjonsendringer

Araca Energy ASA har i dag kunngjort endringer i sin ledelsesstruktur for å fortsette utviklingen til et mer robust selskap og for å levere på sin strategi.

04.09.2017 - Oppdatering tilknyttet tidligere annonserte foreslåtte transaksjoner

Det vises til pressemeldinger datert 27.06.2016, 07.09.2016 og 12.09.2016 vedrørende potensielle transaksjoner med OOO Geopromneft og PJSC Petrarko.

Selskapet må dessverre meddele at det ikke har vært mulig å oppnå endelige avtaler med de to selskapene. Selskapet vil fortsette å forfølge andre vekstmuligheter.