Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (ARACA) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har flere datterselskaper. Larchbay og Aladdin på Cyprus eier 100% av OOO Geotechnologia (GT), et russisk gass-selskap med lete- og produksjonlisenser i Timan-Pechora regionen i nordvest Russland. I tillegg eier datterselskapet Select i Dubai 27.5% av Timan Oil and Gas Ltd., et russisk olje-selskap med lisenser i det Kaspiske Hav.

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet startet produksjon i 2010 og produserer i dag ca. 250 BOE/D.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca Energy eier gjennom Timan letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. 7 områder er identifisert på Izberbash-feltet med et estimert potensiale på 500 MMBoe.

Med støtte fra sin sterke aksjonærbase, fortsetter ARACA å utvikle både sine produserende og potensielle letelisenser, samt vurdere andre muligheter i CIS-regionen til å levere ytterligere produksjonsvekst.

Siste nytt

21.02.2017 - Styreendring

Atle Karlsvik har fratrådt som styreformann i Araca Energy ASA (“Selskapet”) og er ikke foreslått stilt til gjenvalg av valgkomiteen på kommende ekstra ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen refererer til Allmennaksjeloven §6-6 (1) som angår styremedlemmers tjenestetid og at et styremedlem i utgangspunktet er valgt for to år. Karlsvik ble registrert som styreformann i Selskapet i januar 2015.

12.09.2016 - Araca med nytt oppkjøp

Araca Energy ASA kommer tilbake med nærmere informasjon rundt oppkjøp av det russiske oljeselskapet OOO Geopromneft.

07.09.2016 - Emisjon i forbindelse med gjennomføring av fusjon med russisk olje- og gasselskap

Araca Energy ASA slår seg sammen med det russiske olje- og gasselskapet PJSC Petrarko for listing på Oslo Børs.