Araca Energy ASA

Araca Energy ASA (ARACA)

Araca Energy ASA (Araca) er et norskbasert lete- og produksjonsselskap innen olje- og gassesektoren.

Selskapet ble etablert i 2006 med formål om oppkjøp og produksjon av olje- og gassvirksomhet i Russland og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Araca har eierandeler i to lete- og produksjonsselskap i Komirepublikken i Russland; hhv OOO Geotechnologia ("GT") og Neftegazopromyslovye Tekhnologii LLC (“NGPT”).

Pågående prosjekter:

Middle Sedyelskoe, MS-feltet, ble oppdaget i 2007 og er en produksjonslisens i et gassfelt med samme navn. Feltet er p.t. i pilotproduksjon og selskapet arbeider med å oppnå kommersiell produksjon.

Suskinaelskoe-feltet ble oppdaget i 2009 og er en produksjonslisens under vurdering for videre utvikling.

West Ukhtinskoe er en produksjons- og letelisens plassert mellom det kjente Yarega-feltet med tungolje og Chibuy-feltet med lettolje. Potensialet for utvikling av området er foreløpig under evaluering.

Araca har eierandeler gjennom NGPT i letefeltene Izberbash (670 km2) og Sulak (610 km2) i det Kaspiske Hav, Dagestan. Eierandelene i disse feltene er p.t. under evaluering.

ARACA arbeider med å utvikle sine produksjons- og letelisenser, men vurderer også løpende andre vekstmuligheter, primært i MENA- og CIS-regionene.

Siste nytt

16.10.2018 - Resultat av ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2018

Den 16. oktober 2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Araca Energy ASA, ved Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Samtlige resolusjoner ble vedtatt.

08.10.2018 - Araca vil vurdere oppkjøpsmuligheter

Araca har vært gjennom en fase med sterkt fokus på operasjonelle og strukturelle forbedringer. Selskapet er nå i en posisjon hvor det også aktivt vil vurdere oppkjøpsmuligheter for å skape vekst. De mest relevante alternativene er olje- og gassfelt på land i en sen utviklingsfase eller i etablert kommersiell produksjon med lave kommitterte investeringer. Araca vil vurdere å eie felt i partnerskap med andre og vil også vurdere relatert olje- og gassvirksomhet hvis dette representerer innvanning for selskapets aksjonærer.

 

 Interesserte parter kan kontakte:

 Harald Sætvedt

CEO

E-mail: hs@araca.no

Tlf: +47 911 37 234

 

02.10.2018 - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 16. Oktober 2018

 Styret i Araca Energy ASA besluttet den 28. september 2018 å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober 2018, kl. 11:00, ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

 Agenda er den 2. oktober 2018 sendt per post til alle registrerte aksjonærer.